Mellanrum

Stiftelsen

För driften av Arsenalen svarar en ideell stiftelse; Södermanlands Militärhistoriska Samlingar.

STIFTELSENS ÄNDAMÅL:
”Stiftelsen skall ha som ändamål att främja rikets försvar genom att främst bedriva militärhistorisk musei-, upplysnings- och uppvisningsverksamhet i syfte att levandegöra den svenska arméns moderna historia och dess tekniska utveckling samt därutöver bevara minnet av Södermanlands Regemente och den militära verksamhet som varit knuten till Strängnäs och övriga platser där Södermanlands Regemente haft verksamhet.”

STIFTELSENS STYRELSE:
Bo Könberg - ordförande
Stefan Karlsson - verkställande ledamot
Håkan Jormelius
Victor Molander
Hans Norlén
Jan Persson
Charlotta Steneskog
Björn Torstenson

Mellanrum