Mellanrum

Basutställning

Se ett 70-tal fordon från 1920-talet fram till dagens moderna fordon. Följ tekniken och den militärhistoriska utvecklingen. Samlingen är främst inriktad på fordon som använts i Sverige, men ett antal utländska fordon finns också med. De utländska fordonen kompletterar den historiska utvecklingen.

Fordonen kommer från det tidigare Pansarmuseet i Axvall, Militärfordonsmuseum i Malmköping samt från Armémuseums magasin. Nästan alla fordon ägs av svenska staten.

Upplev doften, se den tekniska utvecklingen och möt livsöden från vår tids krig.

Mellanrum