Mellanrum

Sveriges militärhistoriska arv

Arsenalen är med i nätverket Sveriges militärhistoriska arv

Nätverket består av ett antal statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima och transporthistoriska museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

Mer information om nätverket och vilka fler museer som igår hittar du på deras hemsida https://sfhm.se/smha/

 

Mellanrum