Rädd eller förberedd?

En utställning om beredskap.

 Stormar, skyfall, elavbrott, pandemier och cyberangrepp kan vända upp och ner på vår vardag och få samhället att sluta fungera, även militära angrepp kan drabba oss. Denna utställning kommer att ge dig viktig information om Sveriges beredskap och hur du bör agera i händelse av en kris. Tillsammans utgör vi en del av Sveriges totalförsvar. Är du rädd eller förberedd? 

Svenska soldater till Balkan 1993

Hösten 1993 rasade inbördeskriget i forna Jugoslavien och Sverige fick ett uppdrag att skicka en FN-styrka till Bosnien. Den svenska styrkan fick se och uppleva oerhörda hemskheter och det bidrog till den fasta hållningen och att försöka få ett stopp på konflikten. Soldaterna åkte i den svenska pansarbandvagnen (PBV) 302 och för många blev vagnen en trygghet och skillnaden mellan liv och död. 

På Arsenalen håller man nu på att återskapa en vagn för att uppmärksamma de soldater som offrade sina liv för att skapa fred i Europa.

Vagnen kommer att ingå i utställningen som öppnar sommaren 2024.

Mellanrum

Tidigare utställningar

Kungstiger
Utställningen med vagnen stängde 9 april 2023. Vagnen lämnade museet för att stå utställd på Parola Pansarmuseum i Finland över sommaren 2023. Sedan åker den tillbaka till Bovington Tank Museum.

Finska vinterkriget 1939-1940
Finska vinterkriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen, sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland. Efter hårt och envist motstånd tvingades Finland den 13 mars 1940 gå med på fred och göra landavträdelser (10 procent av sin yta), bland annat Karelska näset.

Utställningen fanns att se fram till 13 mars 2023


Operation Weserübung

En timme före gryningen den 9 april 1940 landsteg tyskarna i Oslo och Köpenhamn.
Danmark som var dåligt rustade och dessutom hade förklarat sig neutrala redan 1939 kunde inte stå emot anfallet. Hela operationen i Danmark var över på 4 timmar! Det gick däremot inte lika enkelt i Norge.

I vår nya utställning ”Operation Weserübung” berättar vi om när Tyskland anföll Danmark och Norge under andra världskriget. Denna händelse är okänd för många och påverkade livet för Danskar och Norrmän såväl som för oss här i Sverige, men varför?

Mellanrum