Mellanrum

Soldaten och torpet

Invid Soldattorpet finner du utställningen ”Soldaten och Torpet”. Här får du berättelsen om hur den svenska armén på 1680-talet omorganiserades och blev den militära delen av indelningsverket, ett befintligt system för finansiering av statlig verksamhet. Utställningen handlar om den indelte soldaten, hans familj och det civila samhället under indelningsverkets tid, från organiseringen och fram till 1901 då indelta armén avvecklas. Den ersätts av allmän värnplikt, och soldaterna blir förlagda i kaserner istället.Här kan du även de kartor över andra soldattorp som fanns i Sörmland.

Utställningen är öppen året runt och stänger en timme innan ordinarie öppettider.

Fortsättningen av den allmänna värnplikten kan du se i den senare del av utställningen om Södermanlands Regemente som finns inne i museets huvudbyggnad på övre plan.

Mellanrum