Mellanrum

Vänförening

Arsenalens vänförening heter Södermanlands Regementes Museiförening – den bildades under den tid regementet fortfarande fanns kvar och verkade för att främja den museiverksamhet som fanns vid dåvarande P10. Nu stödjer den Arsenalen.

Södermanlands Regementes Museiförening

Som medlem medverkar Du till att en del av Sveriges militärhistoria bevaras och hålls levande. Bli medlem och ge ditt stöd till verksamheten!

Föreningen är en ideell stödförening vars främsta syfte är att stödja museet Arsenalen.

Ditt bidrag kan vara allt ifrån ett ”passivt medlemskap” till ett aktivt deltagande i museets verksamhet, alla är lika välkomna.

Medlemskap erhålles genom att betala in årsavgiften 100:- till plusgirokonto 188498-0

Glöm inte att ange avsändare när du betalar medlemsavgiften

Ange gärna e-postadress för att erhålla utskick elektroniskt – du hjälper föreningen ytterligare!

Vi söker även sponsorer som vill bidra till renoveringsprojekten, eller som på annat sätt vill hjälpa till med stöd till verksamheten.

Som medlem:

Museiföreningen är en bas för de volontärer som hjälper till i museets verksamhet. Som volontär hjälper du till efter tid och förmåga. Du behöver inga speciella förkunskaper utan det viktiga är att du vill bidra till ett ännu mer levande museum. Alla är lika välkomna.

Föreningens medlemmar hjälper till med bland annat:

  • Publika aktiviteter
  • Marknadsföring
  • Insamling av medel
  • Underhåll av föremål
  • Forskning 

Du kan vara aktiv som volontär och hjälpa till på olika sätt tex vid publika aktiviteter några gånger per år eller att hjälpa till som guide eller museivärd, men även om du inte vill vara volontär är du lika välkommen som medlem. 

Är du intresserad av att aktivt delta som volontär, kontakta då museet per e-post frivillig@arsenalen.se

Beskriv lite vem du är, vad du har för bakgrund och vad du tror att du kan bidra med så kommer någon från museet att höra av sig.

Mellanrum